ราคาโปรโมชั่น
จำนวนลูกค้า
พฤษภาคม - ตุลาคม
พฤศจิกายน - เมษายน
4 - 7 ท่าน
6,399
7,299
8 - 12 ท่าน
6,199
7,099
13 - 17 ท่าน
7,099
6,899
18 ท่านขึ้นไป
5,799
6,699

วันแรก

 • ทีมงานรอรับลูกค้าที่บ้านเชี่ยวหลาน เวลา 11.00 น.
 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1 )
 • พายเรือพายัค
 • ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน
 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2 )

วันที่สอง

 • ล่องเรือชมหมอกยามเช้า
 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
 • เก็บสัมภาระ เดินทางสู่เขาสกบูติคแคมป์
 • แวะถ่ายรูปสันเขื่อนรัชชประภา
 • รับประทานอาหารอาหารบนเขาสกบูติคแคมป์ (มื้อที่ 4 )
 • แนั่งเรือแคนูในแม่น้ำคลองสก
 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5)

วันที่สาม

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
 • พักผ่อนเดินชมทิวทัศน์รอบๆ
 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)