วันแรก

 • ทีมงานรอรับลูกค้าที่บ้านเชี่ยวหลานเวลา 11.00 น. ล่องเรือหางชมกุ้ยหลินเมืองไทย หรือ เขาสามเกลอ
 • ชมถ้ำน้ำทะลุ
 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1 ) บนแพ
 • แวะถ่ายรูปสันเขื่อนรัชชประภา
 • เดินทางเข้าที่พักเขาสกบูติคแคมป์
 • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ ๒)

วันที่สอง

 • รับวันใหม่กับสายหมอกและวิวภูเขายามเช้า
 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
 • นั่งเรือแคนู แม่น้ำคลองสก
 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

ราคา/ท่าน

 • ผู้ใหญ่ : ราคา 4,500 บาท/ท่าน
 • เด็ก(อายุตั้งแต่ 4 - 10 ขวบ) : ราคา 3,800 บาท/ท่าน