ราคาโปรโมชั่น
จำนวนลูกค้า ตุลาคม - เมษายน พฤษภาคม - สิงหาคม กันยายน
4 - 7 ท่าน 4,099 3,399 2,999
8 - 12 ท่าน 3,899 3,199 2,799
13 - 17 ท่าน 3,699 2,999 2,599
18 ท่านขึ้นไป 3,499 2,799 2,399

วันแรก

  • ทีมงานรอรับลูกค้าที่บ้านเชี่ยวหลานเวลา 11.00 น. ล่องเรือหางชมกุ้ยหลินเมืองไทย หรือ เขาสามเกลอ
  • ชมถ้ำน้ำทะลุ
  • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1 ) บนแพ
  • แวะถ่ายรูปสันเขื่อนรัชชประภา
  • เดินทางเข้าที่พักเขาสกบูติคแคมป์
  • รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ ๒)

วันที่สอง

  • รับวันใหม่กับสายหมอกและวิวภูเขายามเช้า
  • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
  • นั่งเรือแคนู แม่น้ำคลองสก
  • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)